Haghopan

Hiji dia anak buayku, Ia sai jadi pengharopan. Gelagh ni Ruzain ghaaziy Al Hasan. Panggilan sehaghi-haghi ngaghuh ni Gaziy. Kugawai ko gelagh sebagai doa maghai dapok bejuang sesuai jama gelagh ni. Adok jak Nuwa Negagha Sakti gelagh ni Tuan Ratu Pesirah. Adok jak mentuha tiuh Sukadana gelagh ni Nimbang Ratu.
Bulan sa umugh ni kak pitu bulan, tambah gagah.. kindak ni pucakak-cakak jama mutogh-mutogh juk gasing. ^_^
Sanak hiji sai jadi haropanku kedepan. Sai dapok ngelaju ko impian-impianku sai makkung tungguk. Hurik matiku kutumpu ko jama ya. Unyin segala-gala ni. Mak nayah lagi tika tika ku, Nyak cuma beharop maghai sanak sa dapok lebih daripada induk pak ni. Ku kilu jama Tuhan maghai jadi sanak sai pandai, sholeh, bebakti jama hulun tuha, Nengah Nyampogh jama sai ghamik, ghikdik jama unyin sekelik, nakbai, muaghi tanpa terkecuali. Balak haropanku, sanak sa kedepan dapok mimpin keluaghga. Beguna guay agama, bangsa jama negara. Aamiin.

4 Comments

  1. rima November 2, 2011
  2. Zainudin Hasan,SH,MH November 3, 2011
  3. data December 16, 2011
  4. Zainudin Hasan,SH,MH December 16, 2011

Leave a Reply