Mafia

Uang berkata
Wakil Tuhan main mata
Jabatan bicara
Petugas mulia main perkara
Keadilan disita
Sebab menghamba menyembah harta
Dari desa sampai kekota
Ramai-ramai menjarah Negara

Leave a Reply